Prosjekt EnerSea – Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040

EnerSea søker å kartlegge sjømatnæringens behov for, og tilgang til, energi fram mot 2040. Dette kobles opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov. Sjømatnæringen bidro i 2022 med eksportrettet verdiskaping tilsvarende […]

REFUEL – Infrastructure for low and zero-emission solutions in coastal shipping

I REFUEL-prosjektet har forskning, industri og statlige institusjoner gått sammen for å gjøre lavkarbon- og nullutslippsløsninger til et realistisk alternativ for kystflåten. Fyllestasjoner for disse drivstoffene er ennå ikke tilgjengelige. Å konvertere fartøyene fra fossilt brensel til nullutslipps eller lavkarbon drivstoff er derfor ikke mulig uten samtidig å etablere et system for pålitelige og effektive […]

Nå kan du investere i solenergiselskap med store markedsmuligheter!

Selskapet vårt er i en vekstfase. Vi har utviklet teknologi med skalerbarhet i både geometriske størrelser, utforming og anvendelse i flere ulike applikasjoner. Eksempel på dette kan være ulike størrelser på gjenbrukte merdringer og stålkonstruksjoner. Innen havbruk benyttes flyteringer med ulik diameter, og i Norge benyttes ofte større ringer enn f.eks. i Middelhavet. Vi kan […]

Havbrukspionér vil ha mer flytende solenergi

Vi leverte solkraftverket SUB Solar 120 til Ode i november 2022. Energiforbruket på et torskeoppdrettsanlegg er relativt høyt, og derfor vil strømproduksjonen fra én installert SUB Solar dekke en forholdsvis liten andel av det totale elektrisitetsbehovet på fôrflåten. Men, dette ønsker Ode å gjøre noe med, og de ser derfor på ulike muligheter. Enten å […]

Vil du bli medeier i Inseanergy?

Vi leverer nullutslippsenergisystemer basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen til havbruksnæringen. Vi gjenbruker flyteringer fra industrien som ikke lenger er i operativ bruk og utstyrer disse til å bli flytende sol- og vindhub´er som forsyner oppdrettsanlegg med 100 % utslippsfri, fornybar energi. Teknologien vår er skalerbar og kan også benyttes i andre […]

Inseanergy er utvalgt til å delta i vekstprogrammet Ocean of Opportunities

Fantastiske nyheter for Inseanergy! Vi har blitt utvalgt som ett av fem selskaper til å delta i vekstprogrammet Ocean of Opportunities i regi av Stiim Aqua Cluster. Dette er et skreddersydd program som vil gi oss tilgang på kompetanse og nettverk fra et knallsterkt mentormiljø med tung erfaring fra gründervirksomhet, teknologiutvikling, fôr, oppdrett og finans. […]

AKVA Group og Inseanergy har signert en intensjonsavtale om levering og integrasjon av grønne energiløsninger til havbruksnæringen

Foto: Tore Obrestad, Global Solution Manager AKVA Group og Egil Hjelmeland, CSO Inseanergy

«Vi samarbeider med kundene våre for å bedre forstå deres utfordringer og muligheter. Målet er å oppnå bedre kostnadseffektiv og bærekraftig drift og her har vi et produkt som AKVA Group vil integrere i sin totalpakke, dette er et system for flytende solenergiproduksjon som genererer 100% utslippsfri grønn energi. I kombinasjon med batteripakke og vannfôring […]

Bjørøya AS setter ny standard – tar i bruk bærekraftig solenergi fra Inseanergy

Lakseoppdretteren Bjørøya AS, som holder til på Trøndelagskysten, signerte 4. november avtale om leveranse av Inseanergys flytende solkraftverk, SUB SolarTM til sitt oppdrettsanlegg på Kråkholmen.  «Vi har sterk tro på at «grønne» kraftverk til bruk i lakseoppdrett er en del av fremtiden, og potensialet for å utnytte egenprodusert, fornybar energi er stor» sier teknisk leder […]

Vår første kommersielle leveranse – Gadus Group satser på bærekraftig solenergi fra Inseanergy

PRESSEMELDING Torskeoppdrettselskapet Gadus Group signerte 18. august avtale om første kommersielle leveranse av Inseanergys flytende solkraftverk til sitt oppdrettsanlegg i Volda kommune. Fra venstre: Ola Kvalheim, CEO Gadus Group og Jan Erik Våge Klepp, CEO Inseanergy AS «Etter å tidligere i år ha tegnet en intensjonsavtale om å utvikle «grønne» kraftverk til bruk i torskeoppdrett […]