Inseanergy henter 30 millioner og rigger seg for å ta banebrytende norsk solkraft ut i verden

Norselab og Umoe går inn på investorsiden og vil ta for seg globalt gigantmarked for desentralisert produksjon av fornybar kraft.    Oslo/Ålesund, 1. februar 2024    Sunnmørsselskapet Inseanergy ble grunnlagt i 2020 og spesialiserer seg innen nøkkelferdige løsninger for flytende solcellesystemer. Nå rigger selskapet seg for å ta en ledende internasjonal posisjon innen desentralisert fornybar […]

Nå kan oppdrettere få inntil 50% av investeringskostnaden dekket av Enova ved kjøp av Inseanergy Solar Hybrid™

Enova har lansert sine temautlysninger for 2024, og oppdrettsselskap kan nå få dekket inntil 50% av investeringskostnadene fra Enova, ved å installere vårt flytende solkraftverk – Inseanergy Solar Hybrid™ på lokasjoner i Norge. Dette for å støtte oppdrettere som ønsker å ta det neste steget inn i den grønne omstillingen. Søknadsportalen åpner i midten av april 2024, og […]

Prosjekt EnerSea – Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040

EnerSea søker å kartlegge sjømatnæringens behov for, og tilgang til, energi fram mot 2040. Dette kobles opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov. Sjømatnæringen bidro i 2022 med eksportrettet verdiskaping tilsvarende […]

REFUEL – Infrastructure for low and zero-emission solutions in coastal shipping

I REFUEL-prosjektet har forskning, industri og statlige institusjoner gått sammen for å gjøre lavkarbon- og nullutslippsløsninger til et realistisk alternativ for kystflåten. Fyllestasjoner for disse drivstoffene er ennå ikke tilgjengelige. Å konvertere fartøyene fra fossilt brensel til nullutslipps eller lavkarbon drivstoff er derfor ikke mulig uten samtidig å etablere et system for pålitelige og effektive […]

Nå kan du investere i solenergiselskap med store markedsmuligheter!

Selskapet vårt er i en vekstfase. Vi har utviklet teknologi med skalerbarhet i både geometriske størrelser, utforming og anvendelse i flere ulike applikasjoner. Eksempel på dette kan være ulike størrelser på gjenbrukte merdringer og stålkonstruksjoner. Innen havbruk benyttes flyteringer med ulik diameter, og i Norge benyttes ofte større ringer enn f.eks. i Middelhavet. Vi kan […]

Havbrukspionér vil ha mer flytende solenergi

Vi leverte vårt flytende solkraftverk til Ode i november 2022. Energiforbruket på et torskeoppdrettsanlegg er relativt høyt, og derfor vil strømproduksjonen fra ett anlegg dekke en forholdsvis liten andel av det totale elektrisitetsbehovet på fôrflåten. Men, dette ønsker Ode å gjøre noe med, og de ser derfor på ulike muligheter. Enten å installere flere solkraftanlegg […]

Vil du bli medeier i Inseanergy?

Vi leverer nullutslippsenergisystemer basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen til havbruksnæringen. Vi gjenbruker flyteringer fra industrien som ikke lenger er i operativ bruk og utstyrer disse til å bli flytende sol- og vindhub´er som forsyner oppdrettsanlegg med 100 % utslippsfri, fornybar energi. Teknologien vår er skalerbar og kan også benyttes i andre […]

Inseanergy er utvalgt til å delta i vekstprogrammet Ocean of Opportunities

Fantastiske nyheter for Inseanergy! Vi har blitt utvalgt som ett av fem selskaper til å delta i vekstprogrammet Ocean of Opportunities i regi av Stiim Aqua Cluster. Dette er et skreddersydd program som vil gi oss tilgang på kompetanse og nettverk fra et knallsterkt mentormiljø med tung erfaring fra gründervirksomhet, teknologiutvikling, fôr, oppdrett og finans. […]