Nå kommer 100% utslippsfrie energiløsninger til havbruksnæringen

Pressemelding: Norwegian Hydrogen AS og Inseanergy AS inngår strategisk samarbeid. Med bakgrunn i at enkelte oppdrettsanlegg ikke har tilgang til landstrøm, driftes 4 av 10 slike anlegg i Norge av dieselaggregat med tilhørende betydelige utslipp av CO2. Inseanergy har utviklet et patentert, flytende solkraftverk som kan bidra til at disse anleggene produserer egen grønn strøm, […]

Varanger Kraft og Lerøy Aurora med forstudie – «Grønn energi til drift av oppdrettsanlegg i kaldklima»

Illustrasjonsbilde: Lerøy Group ASA

PRESSEMELDING: Forstudie – Grønn energi til drift av oppdrettsanlegg  Et forprosjekt ledet av Varanger Kraftentreprenør og Lerøy Aurora, skal bidra til utvikling og implementering av grønne og økonomisk bærekraftige energiløsninger i kaldklima. Prosjektet har økonomisk støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommunes «Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling». I tillegg til Varanger Kraftentreprenør og Lerøy Aurora består […]

Inseanergy skal utvikle nullutslipps, flytende energisystem til torskeoppdrett i samarbeid med Gadus Group 

Intensjonsavtale på plass for å utvikle «grønne» kraftverk til torskeoppdrett. De Sunnmørsbaserte grunderselskapene Gadus Group og Inseanergy skal samarbeide om løsninger som gjør torskeoppdretteren utslippsfri. Gadus Group (produsent av bærekraftig premium oppdrettstorsk) og Inseanergy (leverandør av grønne energiløsninger) har inngått en intensjonsavtale om utvikling av et innovativt nullutslipps energisystem til bruk i torskeoppdrett.  Samarbeidet er tuftet på et felles overordnet mål om å finne bærekraftige og lønnsomme løsninger for å redusere CO2-utslipp, […]

Forhåndstegningen er nå åpen – 80 har tegnet seg allerede!

Ønsker du å bli medeier? Følg denne lenken for å få tilgang til investeringstilbudet, samt mulighet til forhåndstegning via denne. Merk at du må ha opprettet bruker på folkeinvest.no for å få tilgang til forhåndstegningen. Det kan du gjøre her.   BLI MED PÅ INSEANERGY SIN REISE  

Vi har signert inkubatoravtale med Kongsberg Innovasjon

Kongsberg Innovasjon tilbyr investering i form av finansielle midler og kompetansebidrag til utvalgte inkubatorselskaper med høyt potensial Investeringskriterier for selskapet: ➔ Tilbyr/utvikler en teknologisk løsning på et industrielt problem ➔ Har et globalt vekstpotensial ➔ Tilbyr/utvikler en bærekraftig løsning Gjennom deres tette samarbeid med sine eiere, høyteknologisk-industri og andre samarbeidsparter sørger de for at idéer, selskaper […]

Derfor velger Oxidane Venture å investere i Inseanergy

Even Ovnerud jobber som investeringspartner i Oxidane Venture Vi valgte å investere i Inseanergy fordi vi tror på teamet, og løsningen de har utviklet og ikke minst posisjonen dette selskapet er på vei til å ta i det grønne skiftet. Løsningen er innovativ, og treffer markedet godt hva gjelder det grønne/blå skiftet og behovet til aktørene […]

Kampanje på Folkeinvest – emisjonen åpner snart

Emisjon åpner om få dager – Ønsker du å følge oss ?   Inspeksjon på anlegget vårt i Storfjorden på Sunnmøre. Teknisk sjef, Erik, er godt fornøyd.12 måneders fullskalatest er gjennomført med svært gode resultater.    Teamet bak Inseanergy. Fra venstre: Jan Erik Våge Klepp, Erik Rongved, Kari-Elin Hildre og Per Einar Storhaug.   Jan […]

Møt vår COO

Godt samspill skaper trivsel i hverdagen Kari-Elin Hildre er vant til å spille et stort instrument i et orkester sammen med andre. Som Chief Operating Officer i Inseanergy har hun fått en sentral rolle for å skape helt nye takter i havbruksnæringen. Mange års erfaring fra Kongsberg Maritime, der hun som VP Project har hatt […]