Enova temautlysning - fornybar energiproduksjon på fôrflåter

Tiden er ideell for å investere i grønne energisystem. I 2024 kan Enova dekke inntil 45 % for store virksomheter og inntil 50% for små og mellomstore virksomheter på investeringer innenfor temaene under:

  • Fornybar energiproduksjon på fôrflåter – der fôrflåten allerede har batteripakke  
    • Støtte til investering i løsning for lokal fornybar energiproduksjon som skal levere strøm til fôrflåte der fôrflåten allerede har etablert en batteriløsning
  • Fornybar energiproduksjon på fôrflåter – der fôrflåten ikke har batteripakke fra før 
    • Støtte til investering i løsning for lokal fornybar energiproduksjon som skal levere strøm til fôrflåte der fôrflåten ikke har batteriløsning fra før 
  • I tillegg kan fôrflåter som allerede har landstrøm søke om investeringstøtte innenfor samme temautlysning

 

Søknadsfrister i 2024 er 14.juni og 22.november

 

Inseanergy: Mer enn bare grønn energi

Ved å velge Inseanergy Solar Hybrid får du ikke bare tilgang til å søke Enova-støtte, men også vår ekspertise innen energiløsninger til havbruk. Vi fokuserer på å levere og integrere bærekraftige energikilder som er robuste i marine miljø og som er designet for lang levetid.

Enova sin temautlysning «Batteripakke for hybridløsning med dieselaggregat og batteri på fôrflåte» er nå faset ut. Ved å velge løsninger fra Inseanergy for lokal fornybar energiproduksjon, gis oppdretter likevel mulighet til å inkludere batterihybrid i energisystemet på fôrflåten og fortsatt være berettiget støtte fra Enova – på hele energisystemet – altså solkraftverk inkludert batterihybrid fra din foretrukne hybridleverandør.

Hvordan søker du Enova-støtte for fornybar energiproduksjon på fôrflåter?

Det er enkelt! Kontakt vår CSO for en uforpliktende samtale. Vårt dedikerte team vil ta deg gjennom hele søknadsprosessen, fra den første samtalen til vi får svar fra Enova.

Bli med på reisen mot en grønnere havbruksnæring sammen med Inseanergy. Ta kontakt i dag og la oss hjelpe deg med å redusere driftsutgifter og realisere dine ESG mål.

Se estimater på hva din lokasjon kan produsere av egen grønn strøm, spare i driftsutgifter og redusere CO2-utslipp i kalkulatoren her!

Kontakt oss

CSO

Egil Hjelmeland

egil.hjelmeland@inseanergy.no

+47 991 07 065