Inseanergy henter 30 millioner og rigger seg for å ta banebrytende norsk solkraft ut i verden

PUBLISERT

Norselab og Umoe går inn på investorsiden og vil ta for seg globalt gigantmarked for desentralisert produksjon av fornybar kraft. 

 

Oslo/Ålesund, 1. februar 2024 

 

Sunnmørsselskapet Inseanergy ble grunnlagt i 2020 og spesialiserer seg innen nøkkelferdige løsninger for flytende solcellesystemer. Nå rigger selskapet seg for å ta en ledende internasjonal posisjon innen desentralisert fornybar kraft, og får med seg Norselab og Umoe på investorsiden. De to investorene går inn med 30 millioner kroner i denne runden. 

 

— Vi er svært tilfredse med at to av de fremste norske investormiljøene innen impact og fornybar energi viser sin tro på selskapet på denne måten. De nye eierne tilhører A-laget av norske investeringsselskap, og sammen tilfører de ikke bare kapital og kompetanse innen internasjonal skalering og verdiskapning, men også et bredt nettverk som gir Inseanergy forretningsmuligheter innenfor flere markeder, sier CEO i Inseanergy Kari-Elin Korsnes Hildre.  

 

Verden står overfor en kritisk transformasjon av hvordan vi produserer og forbruker energi. Kombinert med et økende energibehov, vil det å lykkes med transformasjonen være avgjørende for å redusere klimautslipp og samtidig oppnå FNs bærekraftsmål. Avsidesliggende områder som ikke er koblet til kraftinfrastruktur er ofte avhengig av fossil energi —som oftest dieselaggregater. Løsningene til Inseanergy gjør det mulig å raskt installere produksjonskapasitet i områder hvor det per i dag ikke finnes alternativer. Selv om storskala fornybare energiinstallasjoner som havvindprosjekter får mye oppmerksomhet, er dette betydelig mer omstendelige prosjekter som gjerne medfører betydelige inngrep i naturen. Derfor er det sentralt å skalere innovasjon som kan erstatte fossil energi i hurtigere tempo. Ambisjonen er å jobbe mot øystater i fremvoksende markeder der dette er alfa og omega for omstilling til lavutslippssamfunnet. 

 

Inseanergy har allerede fått godt fotfeste blant oppdrettsselskaper, der de leverer flytende solkraftløsninger som elektrifiserer anleggene. Selskapet trekker frem gode kundepartnere i Hofseth, Ode og Bjørøya som har vært blant de første til å ønske å ta i bruk ny, grønn teknologi. Bare innen akvakultur for laks og ørret er markedsmuligheten estimert til 10 milliarder kroner, og selskapet har også et solid partnerskap med AKVA Group. Markedet for flytende solenergi i større skala, som selskapet sammen med investorene i Norselab og Umoe nå satser mot, er så gigantisk at det krevende å anslå størrelsen. 

 

— En stor andel energi globalt produseres i dag fra diesel. Vårt hybridsystem kombinerer ulike teknologier og energikilder for å oppnå mer effektiv og bærekraftig kraftproduksjon- og distribusjon. Våre solenergiløsninger er anvendelige over hele verden, og vårt partnerskap med solteknologileverandøren Ocean Sun har styrket Inseanergys posisjon ytterligere. Som turnkey systemintegrator sørger Inseanergy for en sømløs leveranse til kunden sitt anlegg, ved å eie hele prosessen fra installasjon, service og vedlikehold, til overvåkning og ESG-rapportering, sier Jan Erik Våge Klepp, gründer i Inseanergy.  

 

Den norske impact-investoren Norselab har solid erfaring med å sette strategisk retning for selskapene de investerer i, med mål om å skape maksimal avkastning, både for investorer og for planeten. Umoe er et av Norges største privateide investeringsselskap og har lang erfaring som industribygger og innen fornybar energi.  

 

— Vi har fulgt Inseanergy i lang tid, og mener tiden er riktig for skalering. Inseanergy har et solid team og har dedikert de foregående årene på å modne både produktet og forretningsmodellen. Vi ser en økende interesse og et press mot akvakultur og overgang til fornybare energikilder i et bredere perspektiv, kommenterer Yngve Tvedt, Chief Investment Officer i Norselab.  

 

– Gjennom effektive systemleveranser og et kompetent team, har Inseanergy solide forutsetninger til å implementere flytende solceller i markedet. Deres modell og plattform er rigget for vekst i et marked som søker og trenger alternative løsninger. Potensialet er betydelig, både nasjonal og internasjonalt, sier Jostein Eiesland, administrerende direktør i Umoe. 

Om Inseanergy 

Inseanergy AS ble grunnlagt i 2020, og utvikler og leverer grønne energisystemer. Selskapet sitt hovedkontor er i Ålesund.  

Om Norselab 

Norselab er en nordisk impact-investor med et kompromissløst fokus på å skape en meningsfylt fremtid gjennom investeringer. Norselab investerer i selskaper som bidrar positivt til bærekraftsmålene og som driver frem endring i noen av verdens mest ressurskrevende bransjer. Norselab forvalter i dag fire fond innen vekstkapital og kreditt. Alle Norselabs fond er klassifisert som Artikkel 9-fond og følger bransjeledende standarder for impact og er rigget for langsiktig, solid kapitalavkastning. Selskapet støttes av Capricorn Investment Group, som er et av verdens største formål drevne investeringsselskap. Norselab er B Corp sertifisert. Les mer på norselab.com. 

Om Umoe 

Umoe er et familieeid, industrielt investeringsselskap grunnlagt av Jens Ulltveit-Moe i 1984. Selskapet har et langsiktig perspektiv og utøver et aktivt eierskap i sine investeringer. Bærekraft er grunnleggende for Umoes strategi og virke, og omtrent 85% av selskapets forvaltede eiendeler er investert i bærekraftige virksomheter.