Nå kan du investere i solenergiselskap med store markedsmuligheter!

PUBLISERT

Selskapet vårt er i en vekstfase. Vi har utviklet teknologi med skalerbarhet i både geometriske størrelser, utforming og anvendelse i flere ulike applikasjoner. Eksempel på dette kan være ulike størrelser på gjenbrukte merdringer og stålkonstruksjoner. Innen havbruk benyttes flyteringer med ulik diameter, og i Norge benyttes ofte større ringer enn f.eks. i Middelhavet. Vi kan tilpasse våre løsninger til det som er tilgjengelig i de ulike markedene. Derfor blir markedsmulighetene store, både nasjonalt og internasjonalt, og løsningene vi tilbyr er både miljømessig og økonomisk fordelaktige for våre kunder.

Den teknologiske løsningen er validert gjennom et omfattende samarbeid med SINTEF Ocean, DNV og fullskala pilotering sammen med kundepartner, og dette har resultert i våre første kommersielle leveranser til solide kunder i havbruksnæringen.

Ved å investere i Inseanergy nå kommer du inn på et attraktivt tidspunkt for å ta del i denne veksten.

Vil du bli medeier? Sikre deg aksjer her:

Investeringsmuligheten oppsummert:

  • Sterkt kjerne-team og strategiske samarbeidspartnere med gjennomføringsevne
  • Høyt fokus på vekst, nasjonalt og internasjonalt
  • En grønn systemleverandør til en viktig næring i sterk vekst
  • Produktportefølje som vil minimere og etter hvert eliminere fossilt drivstoff
  • Løsninger med store miljømessige og økonomiske fordeler for kunde
  • System som er skalerbart og mobilt
  • Betydelig markedspotensiale i Norge og på verdensbasis
  • Teknologi som er anvendbar i mange applikasjoner og flere marked