Ocean Sun og Inseanergy inngår strategisk samarbeid for å forsyne havbruksnæringen med grønn energi

PUBLISERT

I etterkant av at selskapene inngikk en forliksavtale tidligere i år, har partene brukt tiden godt og blitt bedre kjent med hverandre. Dette har resultert i inngåelse av en strategisk samarbeidsavtale for globale leveranser av grønne energiløsninger til akvakultur.

 

Inseanergy er et cleantech energiselskap som utvikler og leverer grønne energisystemer for havbruk.

Ocean Sun er en teknologileverandør av flytende solenergi, med patenter tilhørende solcellepaneler på membraner.

 

«Etter å ha fått en god dialog med selskapet, og bedre kjennskap til Ocean Sun sin patenterte solcelleteknologi, besluttet vi å ta teknologien i bruk i vårt grønne energisystem for havbruk. OS har gjennom omfattende testing, validering og leveranser vist at teknologien er svært godt tilpasset vårt hovedmarked, nemlig operasjon i havbruksnæringen. Ved å knytte sterke partnerskap med teknologileverandører i verdensklasse, i kombinasjon med vår kompetanse som systemintegrator og løsningstilbyder, øker vi sammen muligheten for å ta et globalt grønt lederskap», sier Kari-Elin Hildre, CEO i Inseanergy.

 

Ved installasjon av et flytende energisystem fra Inseanergy skaffer en seg tilgang på egenprodusert, kortreist og utslippsfri energi og man bidrar til

  • å redusere CO2-utslipp
  • å redusere dieselforbruk
  • gjenbruk av plast
  • å bedre arbeidsmiljøet ved reduksjon av støy (mindre bruk av dieselaggregat)
  • å redusere båttrafikk for bunkring av diesel

 

«Havbruksnæring i inn og utland har stort behov for reduksjon av utslipp. Ocean Sun teknologi har sitt fokus på den flytende solenergiproduksjonsdelen mens komplette off-grid løsninger også krever betydelig systemintegrasjon. På grunn av de distribuerte kundene og høye antall installasjoner er Inseanergy derfor en perfekt samarbeidspartner i dette markedet. Strategisk plassert i Ålesund er de i tett kontakt med andre viktige leverandører og kunder i havbruksnæringen og med det utadrettede blikket Sunnmøringene er kjent for, har de også et globalt perspektiv på alt de gjør.» sier Børge Bjørneklett, adm.dir. i Ocean Sun

 

Inseanergy AS: Er et cleantech selskap som utvikler og leverer grønne energisystemer. Selskapet ble startet opp i mai 2020, og har p.t. 9 ansatte. Selskapet sitt hovedkontor er i Ålesund.

 

Ocean Sun AS: Gjennom kombinasjonen av maritim ekspertise og kunnskap om solcelleteknologi (PV), har Ocean Sun utviklet en innovativ løsning for vårt globale energibehov. Den patenterte teknologien er basert på solcellepaneler festet på en hydroelastisk membran som gir fordeler for både kostnadseffektivitet og energi generering som ikke eksisterer i andre flytende solløsninger på markedet i dag. Med kontorer i Oslo, Singapore og Shanghai, er det Ocean Suns målsetning å bli verdensledende på levering av teknologi for flytende solanlegg.

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Adm. Dir. Kari-Elin Hildre                                  Adm. Dir. Børge Bjørneklett

kari-elin.hildre@inseanergy.no                         bb@oceansun.no

Mobil: + 47 932 63 208                                    Mobil: +47 901 95 778

www.inseanergy.no                                           www.oceansun.no