Inseanergy 
Clean Hybrid

Basert på kundens behov og muligheter lokalt vil vi utvide systemet til å ta i bruk lokalprodusert grønt hydrogen fra lokale hydrogen-huber som vind-, vann- eller solkraftverk for å kunne forsyne oppdrettsanlegget med hundre prosent utslippsfri strøm året rundt.

Grønt hydrogen er helt utslippsfritt, og produsert ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann.

Inseanergy Clean Hybrid er planlagt introdusert i fase 2 i vår transformasjon.

Gevinster for oppdretter

  • Off grid
  • Reduserer støy
  • Nullutslipp
  • Lavere kostnader, økt lønnsomhet
  • Mulighet for nye konsesjoner
  • Aktiviteter klassifisert som bærekraftige

Industrielt partnerskap

Vårt industrielle partnerskap videreutvikler konsepter og nye forretningscase basert på SUB Solar for å gjøre oppdrettsanlegg uavhengig av eksternt tilført fossil energi, eliminere CO2-utslipp, og for å senke driftskostnader for flytende energianlegg.

Inseanergy Clean Hybrid kan leveres direkte til, og/eller driftes for oppdrettere som nullutslippssystem med tilkjørt hydrogen med leveranser fra partnere.