Inseanergy 
Clean Hybrid

Inseanergy Clean Hybrid™ kombinerer sol og hydrogen på vegen mot nullutslippsenergi for oppdrettsanlegg

Når man benytter fornybare energikilder som sol, bølger eller vind for å generere utslippsfri energi vil man alltid ha perioder med liten, eller ingen, produksjon av elektrisk strøm. Ved å integrere energilagring i energisystemet vil man kunne lagre eventuell overskuddsenergi som kan benyttes i perioder med lavere kraftproduksjon.

Men, gjennom et helt driftsår må kraftbehovet uansett balanseres med energiproduksjon fra en stabil kilde som kan levere energi uavhengig av vær- og klimaforhold. I dag benyttes som regel dieselgeneratorer for å sikre stabiliteten i slike energisystemer.

Vi ønsker å kunne tilby et fullverdig nullutslipps energisystem – som kan operere gjennom hele året – uavhengig av varierende fornybar energiproduksjon. Dette tenker vi å løse ved å utvide det flytende energisystemet vårt med et integrert hydrogen brenselcellesystem på fôrflåten som kan erstatte dieselgeneratoren som det balanserende elementet i systemet.

Da kan man mate brenselcellen med komprimert hydrogen som blir levert fra nærmeste hub for hydrogenproduksjon. Om hydrogenet som benyttes er produsert med energi fra fornybare kilder så har man et komplett energisystem som kan drifte oppdrettsanlegget – gjennom alle årstider – med 100% utslippsfri energi!

Dette systemet kaller vi Inseanergy Clean HybridTM

Gevinster for oppdretter - 100% utslippsfri energi

Eliminerer bruken av diesel-generatorer

  • Redusert bunkersbehov

  • Økt service og vedlikeholdsintervall for generatorer

  • Økt levetid for generatorer

Ingen CO2-utslipp

 

  • Lavere CO2-avtrykk per kg oppdrettsfisk

  • Økt score på ESG rapportering (scope 1)

Bedre arbeidsforhold på oppdrettslokasjon

  • Bedre luftkvalitet

  • Mindre støy og vibrasjon

  • Økt trivsel for ansatte