Nå kan oppdrettere få inntil 50% av investeringskostnaden dekket av Enova ved kjøp av Inseanergy Solar Hybrid™

PUBLISERT

Enova har lansert sine temautlysninger for 2024, og oppdrettsselskap kan nå få dekket inntil 50% av investeringskostnadene fra Enova, ved å installere vårt flytende solkraftverk – Inseanergy Solar Hybrid på lokasjoner i Norge. Dette for å støtte oppdrettere som ønsker å ta det neste steget inn i den grønne omstillingen. Søknadsportalen åpner i midten av april 2024, og vi står klare til å veilede deg gjennom hele søknadsprosessen!

 

 

Alle temautlysningene ligger på Enovas nettside, og de som gir investeringsstøtte for våre løsninger er:
  • Fornybar energiproduksjon på fôrflåter – der fôrflåten allerede har batteripakke
    • Støtte til investering i løsning for lokal fornybar energiproduksjon som skal levere strøm til fôrflåte der fôrflåten allerede har etablert en batteriløsning
  • Fornybar energiproduksjon på fôrflåter – der fôrflåten ikke har batteripakke fra før
    • Støtte til investering i løsning for lokal fornybar energiproduksjon som skal levere strøm til fôrflåte der fôrflåten ikke har batteriløsning fra før
  • I tillegg kan fôrflåter som allerede har landstrøm søke om investeringstøtte innenfor samme temautlysning

 

Søknadsfrister i 2024 er 14.juni og 22.november

 

Inseanergy: Mer enn bare grønn energi

Ved å velge Inseanergy Solar Hybrid får du ikke bare tilgang til å søke Enova-støtte, men også vår ekspertise innen energiløsninger til havbruk. Vi fokuserer på å levere og integrere bærekraftige energikilder som er robuste i marine miljø og som er designet for lang levetid.
Enova sin temautlysning «Batteripakke for hybridløsning med dieselaggregat og batteri på fôrflåte» er nå faset ut. Ved å velge løsninger fra Inseanergy for lokal fornybar energiproduksjon, gis oppdretter likevel mulighet til å inkludere batterihybrid i energisystemet på fôrflåten og fortsatt være berettiget støtte fra Enova – på hele energisystemet – altså solkraftverk inkludert batterihybrid fra din foretrukne hybridleverandør.

Les mer på vår Enova-side her!