Vil du bli medeier i Inseanergy?

PUBLISERT

Vi leverer nullutslippsenergisystemer basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen til havbruksnæringen. Vi gjenbruker flyteringer fra industrien som ikke lenger er i operativ bruk og utstyrer disse til å bli flytende sol- og vindhub´er som forsyner oppdrettsanlegg med 100 % utslippsfri, fornybar energi.

Teknologien vår er skalerbar og kan også benyttes i andre markeder utenom havbruk, eksempelvis i områder med begrenset eller manglende strømforsyning.

«Sammen med havbruksnæringen tar vi i Inseanergy et grønt lederskap, både med hensyn til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp».

 

Nå henter vi kapital for å etablere seg i markeder både nasjonalt og internasjonalt med et økende antall leveranser.

Vil du bli medeier? Sikre deg aksjer her:

 

Investeringsmuligheten oppsummert:

  • Sterkt kjerne-team og strategiske samarbeidspartnere med gjennomføringsevne
  • Høyt fokus på vekst, nasjonalt og internasjonalt
  • En grønn systemleverandør til en viktig næring i sterk vekst
  • Produktportefølje som vil minimere og etter hvert eliminere fossilt drivstoff
  • Løsninger med store miljømessige og økonomiske fordeler for kunde
  • System som er skalerbart og mobilt
  • Betydelig markedspotensiale i Norge og på verdensbasis
  • Teknologi som er anvendbar i mange applikasjoner og flere marked

 

Overåneset Hofseth