Over 300 har allerede investert i solkraftverk-leverandøren Inseanergy

Inseanergy leverer nullutslippsenergisystemer basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen til havbruksnæringen. Ved gjenbruk av flyteringer fra industrien som ikke lenger er i operativ bruk, skapes flytende solkraftverk som forsyner oppdrettsanlegg med 100 % utslippsfri, fornybar energi. Teknologien er skalerbar og kan også benyttes i andre markeder utenom havbruk, eksempelvis i områder med […]

Inseanergy – et spennende selskap med stort potensiale

Daglig leder, Kari-Elin Hildre, var svært stolt over å få vise frem solkraftverket til Inseanergy sine mentorer fra vekstprogrammet Ocean of Opportunities. Anlegget ligger i vakre omgivelser ved Hofseth sitt anlegg i Storfjorden på Sunnmøre. Tarald Kleppa Øvrebø, prosjektleder Blue Planet «Det vi etterstreber gjennom Ocean of Opportunities er at vi skreddersyr program til hvert […]

Nå kan du investere i solenergiselskap med store markedsmuligheter!

Selskapet vårt er i en vekstfase. Vi har utviklet teknologi med skalerbarhet i både geometriske størrelser, utforming og anvendelse i flere ulike applikasjoner. Eksempel på dette kan være ulike størrelser på gjenbrukte merdringer og stålkonstruksjoner. Innen havbruk benyttes flyteringer med ulik diameter, og i Norge benyttes ofte større ringer enn f.eks. i Middelhavet. Vi kan […]

Havbrukspionér vil ha mer flytende solenergi

Vi leverte vårt flytende solkraftverk til Ode i november 2022. Energiforbruket på et torskeoppdrettsanlegg er relativt høyt, og derfor vil strømproduksjonen fra ett anlegg dekke en forholdsvis liten andel av det totale elektrisitetsbehovet på fôrflåten. Men, dette ønsker Ode å gjøre noe med, og de ser derfor på ulike muligheter. Enten å installere flere solkraftanlegg […]

Vil du bli medeier i Inseanergy?

Vi leverer nullutslippsenergisystemer basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen til havbruksnæringen. Vi gjenbruker flyteringer fra industrien som ikke lenger er i operativ bruk og utstyrer disse til å bli flytende sol- og vindhub´er som forsyner oppdrettsanlegg med 100 % utslippsfri, fornybar energi. Teknologien vår er skalerbar og kan også benyttes i andre […]

Bli kjent med ingeniør-teamet: Tord, Frode og Patrick

Tord Gangsøy, Senior Design ingeniør Hva er din viktigste oppgave som Senior Design ingeniør i Inseanergy? Som Senior Design ingeniør skal jeg lede prosessen med produktforbedringer og utvikling av vårt flytende solkraftverk. Jeg ser det som essensielt å ikke bare komme med egne ideer, men å bruke mine medarbeidere aktivt i designprosessene. Vi er et […]

Inseanergy er utvalgt til å delta i vekstprogrammet Ocean of Opportunities

Fantastiske nyheter for Inseanergy! Vi har blitt utvalgt som ett av fem selskaper til å delta i vekstprogrammet Ocean of Opportunities i regi av Stiim Aqua Cluster. Dette er et skreddersydd program som vil gi oss tilgang på kompetanse og nettverk fra et knallsterkt mentormiljø med tung erfaring fra gründervirksomhet, teknologiutvikling, fôr, oppdrett og finans. […]

AKVA Group og Inseanergy har signert en intensjonsavtale om levering og integrasjon av grønne energiløsninger til havbruksnæringen

Foto: Tore Obrestad, Global Solution Manager AKVA Group og Egil Hjelmeland, CSO Inseanergy

«Vi samarbeider med kundene våre for å bedre forstå deres utfordringer og muligheter. Målet er å oppnå bedre kostnadseffektiv og bærekraftig drift og her har vi et produkt som AKVA Group vil integrere i sin totalpakke, dette er et system for flytende solenergiproduksjon som genererer 100% utslippsfri grønn energi. I kombinasjon med batteripakke og vannfôring […]

Bjørøya AS setter ny standard – tar i bruk bærekraftig solenergi fra Inseanergy

Lakseoppdretteren Bjørøya AS, som holder til på Trøndelagskysten, signerte 4. november avtale om leveranse av Inseanergys flytende solkraftverk til sitt oppdrettsanlegg på Kråkholmen.  «Vi har sterk tro på at «grønne» kraftverk til bruk i lakseoppdrett er en del av fremtiden, og potensialet for å utnytte egenprodusert, fornybar energi er stor» sier teknisk leder i Bjørøya AS, […]