Over 300 har allerede investert i solkraftverk-leverandøren Inseanergy

PUBLISERT

Inseanergy leverer nullutslippsenergisystemer basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen til havbruksnæringen. Ved gjenbruk av flyteringer fra industrien som ikke lenger er i operativ bruk, skapes flytende solkraftverk som forsyner oppdrettsanlegg med 100 % utslippsfri, fornybar energi.

Teknologien er skalerbar og kan også benyttes i andre markeder utenom havbruk, eksempelvis i områder med begrenset eller manglende strømforsyning. Den er også mobil, slik at den kan flyttes ved behov, og etterlater dermed ingen permanente inngrep i naturen.

«Sammen med havbruksnæringen tar vi i Inseanergy et grønt lederskap, både med hensyn til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp», sier Kari-Elin Hildre, CEO.

Vil du bli investor? Sikre deg aksjer her:

Nå henter Inseanergy kapital for vekst og internasjonalisering, både nasjonalt og internasjonalt, med økende antall leveranser til markedet.

Første kommersielle leveranse

Ode er et helintegrert sjømatselskap som driver med torskeoppdrett. Ode har i dag tre sjøanlegg i drift i Volda, Vestnes og Bremanger, samt et under bygging i Aure kommune. Selskapet har mål om å produsere 30.000 tonn oppdrettstorsk årlig innen 2025. De har nå tatt i bruk Inseanergys SUB Solar™ 120 på sitt oppdrettsanlegg for å generere 100% utslippsfri grønn energi for drift av anlegget.

 «Vi ønsker å være et foregangsselskap når det gjelder å ta i bruk ny teknologi som kan løfte næringen og redusere miljøfotavtrykket. Vi ser på Inseanergy sine planer som ambisiøse, spennende og ikke minst aktuelle for oss som et relativt nytt selskap i havbruksnæringen. Vi gleder oss nå til å få bruke sola her på Sunnmøre til å produsere ren og grønn elektrisitet», sier Ola Kvalheim, grunnlegger og CEO i Ode (tidligere Gadus Group).

Vil du bli medeier i selskapet? Sikre deg aksjer her:

For kort tid siden kunne daglig leder, Kari-Elin Hildre, stolt vise frem solkraftverket SUB Solar til Inseanergy sine mentorer fra vekstprogrammet Ocean of Opportunities. Anlegget ligger i vakre omgivelser ved Hofseth sitt anlegg i Storfjorden på Sunnmøre.

Dette er tilbakemeldingene fra besøket:

Tarald Kleppa Øvrebø, prosjektleder Blue Planet

«Det vi etterstreber gjennom Ocean of Opportunities er at vi skreddersyr program til hvert selskap, og det gjør vi med å koble på dedikerte, ressurssterke mentorer. For Inseanergy sin
del så har de fått Endre Sæter og Vibecke Bondø som sine mentorer, og de representerer både en stor kunnskapsbase, men også et stort nettverk».

Endre Sæter, Business Development Manager Cargill

«Jeg har jobbet i oppdrettsnæringen i 30 år og har vært ute på et utall anlegg. Jeg hadde altså ikke tenkt meg en sånn løsning som dette her i forhold til det å skaffe grønn energi på fôrflåtene. Når jeg så dette her så ble jeg mektig imponert. Det grønne skiftet er jo veldig interessant for mange investorer. De leter etter de gode grønne selskapene, fordi det er et investeringsområde som vil vokse i kraft av det grønne skiftet, og derfor bør noe slikt som dette være veldig interessant for mange investorer».

Vibecke Bondø, styreleder NTS

«Ocean of Opportunities er et utviklingsprogram, et veldig flott opplegg for oppstartsbedrifter eller scale-ups som har kommet litt lenger, ikke bare er helt
nystartet, men som har vist at man har et produkt og som er klar for å nå ut i markedet.

Inseanergy er jo et utrolig spennende selskap, og et med et veldig stort potensial, og veldig i tiden. Vi har mangel på energi. Jeg føler meg heldig som får lov til å være mentor for et
slikt selskap». 

Vil du bli medeier? Sikre deg aksjer her:

https://folkeinvest.no/kampanje/inseanergy-as-1?utm_source=blogg&utm_medium=paid&utm_campaign=inseanergy-as&utm_content=blogginnlegg-4