Bjørøya AS setter ny standard – tar i bruk bærekraftig solenergi fra Inseanergy

PUBLISERT

Lakseoppdretteren Bjørøya AS, som holder til på Trøndelagskysten, signerte 4. november avtale om leveranse av Inseanergys flytende solkraftverk, SUB SolarTM til sitt oppdrettsanlegg på Kråkholmen.

 «Vi har sterk tro på at «grønne» kraftverk til bruk i lakseoppdrett er en del av fremtiden, og potensialet for å utnytte egenprodusert, fornybar energi er stor» sier teknisk leder i Bjørøya AS, Espen Havstein Lindseth. «Bjørøya ønsker å være en front-runner på å ta i bruk nye teknologier som kan ta oppdrettsnæringen i en mer bærekraftig retning», sier Lindseth.

«Med dagens klimatiske situasjon vil transformasjonen til fornybare energikilder være et avgjørende ledd i å nå FNs bærekraftsmål», sier Hanne Ingdal Sørum, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Bjørøya AS. «Som havbruksselskap er naturen en viktig del av vår verdikjede – det å være med på reisen mot en grønn energi oppleves for oss som både ønskelig og viktig.»

«Produktet Bjørøya nå tar i bruk, SUB SolarTM, er et system for flytende solenergiproduksjon som genererer 100% utslippsfri grønn energi og dermed minimerer bruk av dieselgenerator», sier Kari-Elin Hildre, CEO i Inseanergy AS. «Hovedmålet vårt er å skape bærekraftige energiløsninger for en havbruksnæring i sterk global vekst. Løsningene vil være spesielt godt egnet for oppdrettsanlegg i regioner der det er manglende eller begrenset tilgang på landstrøm og i områder som er sårbare for utslipp.»

 Ved installasjon av en SUB SolarTM skaffer en seg tilgang på egenprodusert, kortreist og utslippsfri energi og man bidrar til

  • å redusere CO2-utslipp
  • å redusere dieselforbruk
  • gjenbruk av plast
  • å bedre arbeidsmiljøet ved reduksjon av støy (mindre bruk av dieselaggregat)
  • å redusere båttrafikk for bunkring av diesel

 

«Vi ser på Bjørøya som en spennende, fremoverlent oppdretter med fokus på bærekraft. Vi er derfor meget stolte av samarbeidet, takker for tilliten og gleder oss til fortsettelsen der vi sammen tar et grønt lederskap, både med hensyn til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp» sier Hildre.

«Bjørøya er klar for å utnytte sola til å produsere ren og grønn elektrisitet. Inseanergy sin løsning vil bidra til en estimert årlig reduksjon på rundt 37.000 liter diesel, noe som faktisk tilsvarer 100 tonn CO2-utslipp», sier Lindseth.

Inseanergy AS er et selskap som leverer energisystem som er basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen. Selskapet ble startet opp i mai 2020, og har p.t. 10 ansatte. Selskapet sitt hovedkontor er i Ålesund.

Bjørøya AS har i dag nesten 5 millioner laks i sjøen. Med sine 10,5 konsesjoner produserte Bjørøya i 2021 ca. 12.000 tonn laks til en verdi av 680 millioner kroner. Virksomheten har i dag 73 faste ansatte og driver oppdrett på 6 lokaliteter på Trøndelagskysten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

CEO Kari-Elin Korsnes Hildre

kekh@inseanergy.no

Mob. 932 63 208

www.inseanergy.no

Teknisk Leder Espen Havstein Lindseth

espen@bjoroya.no

Mob. 932 63 409

 www.bjoroya no