AKVA Group og Inseanergy har signert en intensjonsavtale om levering og integrasjon av grønne energiløsninger til havbruksnæringen
Foto: Tore Obrestad, Global Solution Manager AKVA Group og Egil Hjelmeland, CSO Inseanergy

PUBLISERT

«Vi samarbeider med kundene våre for å bedre forstå deres utfordringer og muligheter. Målet er å oppnå bedre kostnadseffektiv og bærekraftig drift og her har vi et produkt som AKVA Group vil integrere i sin totalpakke, dette er et system for flytende solenergiproduksjon som genererer 100% utslippsfri grønn energi. I kombinasjon med batteripakke og vannfôring kan man redusere gangtiden til dieselgeneratoren med opptil 90 % på et typisk oppdrettsanlegg.» sier Tore Obrestad, Global Solution Manager i AKVA Group. «Ved å samarbeide med Inseanergy vil vi kunne tilby våre kunder totale energisystem som inkluderer egenprodusert, grønn energi som samlet vil redusere dieselforbruk, driftskostnader og miljøavtrykk. Dette gjenspeiler våre ambisjoner om at bærekraft skal være i sentrum av alt vi gjør. Dette er en del av AKVA Group sin kultur og DNA, og det skal være en del av løsningene og produktene vi selger og kjøper, samt en drivkraft bak innovasjon.»

«For Inseanergy representerer denne intensjonsavtalen et samarbeid med en etablert global aktør som ser stor verdi i å benytte bærekraftig teknologi. Vi har komplementære produkter, og sammen reduserer vi miljøavtrykket og driftskostnader til våre kunder» sier Egil Hjelmeland, salgsdirektør i Inseanergy. «Selskapet vårt er i en vekstfase, og i denne sammenheng vil det være svært interessant å jobbe sammen med AKVA Group i et globalt marked.»

 

 

AKVA Group er verdens største produsent av utstyr til oppdrettsnæringen. Selskapet leverer alt fra merder, forsystemer og landbaserte anlegg til dataprogrammer for overvåking av produksjonen. Rundt 80% av inntektene til AKVA kommer fra lakseoppdrettere, mens rundt 20% av inntekt stammer fra andre oppdrettsarter.

Inseanergy AS er et selskap som leverer energisystem som er basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen. Selskapet ble startet opp i mai 2020, og har p.t. 10 ansatte. Selskapet sitt hovedkontor er i Ålesund.

For mer informasjon, kontakt:
Egil Hjelmeland, CSO
egil.hjelmeland@inseanergy.no 
Mob. 991 07065 

Tore Obrestad, Global Solution Manager 
tobrestad@akvagroup.com 
Mob. 908 55151