Nå kan oppdrettere få inntil 50% av investeringskostnaden dekket av Enova ved kjøp av Inseanergy Solar Hybrid™

Enova har lansert sine temautlysninger for 2024, og oppdrettsselskap kan nå få dekket inntil 50% av investeringskostnadene fra Enova, ved å installere vårt flytende solkraftverk – Inseanergy Solar Hybrid™ på lokasjoner i Norge. Dette for å støtte oppdrettere som ønsker å ta det neste steget inn i den grønne omstillingen. Søknadsportalen åpner i midten av april 2024, og […]