Nå kommer 100% utslippsfrie energiløsninger til havbruksnæringen

PUBLISERT

Pressemelding:

Norwegian Hydrogen AS og Inseanergy AS inngår strategisk samarbeid.

Med bakgrunn i at enkelte oppdrettsanlegg ikke har tilgang til landstrøm, driftes 4 av 10 slike anlegg i Norge av dieselaggregat med tilhørende betydelige utslipp av CO2. Inseanergy har utviklet et patentert, flytende solkraftverk som kan bidra til at disse anleggene produserer egen grønn strøm, og dermed kutter en stor andel av egne C02-utslipp. I perioder hvor det er lite solenergiproduksjon, trengs det fortsatt et alternativ. Her kommer Norwegian Hydrogen inn, som produsent og leverandør av grønt hydrogen.

«Ved å kombinere vår løsning for lokal energiproduksjon fra flytende solceller med et hydrogen brenselcellesystem og grønt hydrogen fra Norwegian Hydrogen kan vi tilby en komplett utslippsfri løsning til alle «off-grid» oppdrettsanlegg», sier CEO i Inseanergy, Jan Erik Våge Klepp.  «Norsk havbruksnæring er allerede verdensledende på bærekraft, og når de nå i tillegg kan kutte alle klimautslipp fra driften av sine anlegg forsterker de denne posisjonen ytterligere».

Stort marked

I Norge alene utgjør antallet oppdrettsanlegg som ikke er elektrifisert gjennom landstrømstilkobling rundt 400. For å elektrifisere fôrflåtene på disse er det estimert et behov på rundt 10 tonn grønt hydrogen per anlegg per år, i tillegg til elektrisitet produsert fra Inseanergy sitt solcellekraftverk. Tar en med servicebåter i tillegg er potensialet det mangedoble. Totalt kan samarbeidet dermed bety leveranser på mange tusen tonn grønt hydrogen fra Norwegian Hydrogen. – Det er ingen tvil om at dette samarbeidet kan bli kjempeviktig for oss, sier CEO i Norwegian Hydrogen, Jens Berge.

«Grønt hydrogen og solceller utfyller hverandre veldig bra, og sørger for 100 % utslippsfri energi til kundene. Det er en vinneroppskrift vi har stor tro på at mange oppdrettsselskap ønsker seg, og på sikt er mulighetene store også for andre kundegrupper, sier Berge. Han peker på at løsningene de nå skal utvikle sammen med Inseanergy i prinsippet egner seg for alle typer energikrevende virksomheter som er vanskelig å elektrifisere direkte gjennom landstrømstilkobling. «Vi er imponert over hvor langt Inseanergy har kommet på kort tid, og ser et kjempepotensial også langt utover det vi nå samarbeider om i første omgang».

Trengte landsdekkende aktør

Selv om det er mange leverandører av hydrogen, er ikke Våge Klepp i Inseanergy i tvil om at de har funnet riktig partner. «Vi trengte en landsdekkende aktør som kan sørge for at vi kan tilby våre kunder en konsistent leveranse året rundt uavhengig av hvor de er lokalisert. Slike aktører er det ikke mange av, men i Norwegian Hydrogen har vi funnet en veldig god match. At vi begge allerede har konkrete prosjekter rettet mot havbruksnæringen gjør at vi raskt fant tonen, og vi ser virkelig frem til det videre samarbeidet».

Selskapene setter nå av ressurser for å konkretisere samarbeidet og finne ut hva som kreves for å koble de to teknologiene og løsningene sammen. De vil også utforske muligheter for å realisere konkrete piloter sammen med kunder, der man kan teste og validere det utslippsfrie energisystemet i reelle driftsoperasjoner.

 

Fakta Norwegian Hydrogen AS:

Selskapet ble etablert i 2020 og har i dag 10 ansatte fordelt på hovedkontoret i Ålesund og deres kontor i Oslo. Norwegian Hydrogen er inne i en betydelig vekstfase og har målsetning om å etablere en robust infrastruktur for grønt hydrogen i hele Norden. De industrielle eierne er Flakk Gruppen, Hexagon Purus, Hofseth International og Tafjord Kraftproduksjon.

Fakta Inseanergy AS:

Inseanergy er et cleantech-selskap basert i Ålesund, som leverer utslippsfri energi til havbruk og maritim næring, basert på solcelle- og hydrogenteknologi. Selskapet ble etablert i mai 2020, og har p.t. 5 ansatte. Inseanergy har nylig gjennomført en vellykket emisjon som skal finansiere videre utviklingsaktiviteter og styrking av organisasjonen for at selskapet skal nå sine ambisiøse vekstmål.

Kontaktinformasjon:

Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen – jens.berge@nh2.no – 90551355

Jan Erik Våge Klepp, CEO i Inseanergy – jevk@inseanergy.no – 98696040