Gjesteforelesning i prosjektledelse ved NTNU Ålesund

PUBLISERT

I forbindelse med Bachelorprogrammet «Shipping Management» ved NTNU Ålesund ble vår prosjektleder, Asgeir Bakken Rognstad, spurt om han kunne holde en gjesteforelesning hvor han tok utgangspunkt i sin erfaring gjennom 10år med prosjektledelse. Han tok utfordringen på strak arm og fikk gode tilbakemeldinger fra studentene. 
Asgeir var også fornøyd med responsen og interessen fra studentene, og uttrykte at «framtiden ser lys ut!»

Nøkkelpunktene i forelesningen oppsummeres som følger – prosjektsuksess kan enkelt defineres i 3 faktorer:

⚬ Levere prosjektet innenfor budsjett

⚬ Levere prosjektet innenfor tidsramme

⚬ Levere prosjektet med riktig kvalitet

 

Spørsmålet er bare – Hvordan oppnår man det?

 

Svaret i følge Asgeir ligger i 3 kritiske elementer:

 1. Struktur i prosjektet
  1. Klart Scope – Demarcation Matrix som definerer grensesnittet for de ulike aktørene i prosjektet
  2. Strukturere opp komplekse prosesser til sekvensielt håndterbart materiale i en plan
  3. Ta avgjørelser som er best for «det store bildet» i prosjektet – det har prosjektleder ansvar for
 2. Team-medlemmer som er trygg på hverandre
  1. «The 5 dysfunctions of a team» – dele styrker og svakheter
  2. Forventningsstyring
  3. Bygge en visjon – Hvem gjør best jobb av de under?
 3. Riktig kommunikasjon
  1. Være ekstremt oppmerksom på måten man kommuniserer på, spesielt på mail
  2. Avklare utfordringer på telefon, og så følge opp med en mail som oppsummerer skriftlig det man har blitt enige om
  3. Alt kan misforstås, og man kan aldri være spesifikk nok, f.eks. firmaet som bestilte 2 kaker der bakeriet fikk beskjed om å skrive «god jul på begge kakene»

 

I tillegg er det viktig å finne sin egen lederstil ved å kjenne seg selv, være nysgjerrig og tørre å gjennomføre prosjekt på sin egen måte – slik at teamet er trygg på deg.