Møt vår COO

PUBLISERT

Godt samspill skaper trivsel i hverdagen

Kari-Elin Hildre er vant til å spille et stort instrument i et orkester sammen med andre. Som Chief Operating Officer i Inseanergy har hun fått en sentral rolle for å skape helt nye takter i havbruksnæringen. Mange års erfaring fra Kongsberg Maritime, der hun som VP Project har hatt ansvar for forsyningskjede, prosjekt og tilhørende funksjoner gjør henne trygg i rollen.

Hva blir din viktigste oppgave som COO i Inseanergy?
Det er å sørge for at Inseanergy på best mulig måte er rigget til å håndtere målene vi har satt oss. Sikre en forsyningskjede som leverer til riktig kost, tid og kvalitet. Gode prosesser skal støtte en trygg og effektiv gjennomføringsmodell. Vi er allerede en fin gjeng, og jeg ser frem til å være med på å skape et godt miljø på en fin arbeidsplass.

Hvorfor ønsket du denne jobben?
Dette er en unik mulighet til å være med å utvikle et selskap fra et tidlig stadium, og etablere rammeverket for operasjonsmodellen til Inseanergy. En annen viktig grunn er at i dette selskapet så får jeg være med på å tilby oppdrettsnæringen en mulighet til å bruke ren eller grønn energi. Det er svært motiverende å skape noe som gir en direkte positiv klimaeffekt.

Hva er det som skaper trivsel på jobb for deg?
Jeg har alltid gledet meg til å gå på jobb, fordi jeg har hatt gode kollegaer rundt meg. Det har jeg nå også. Når vi lykkes med mål som vi har satt sammen med leverandører og kunder, gir det en god lagfølelse og trivsel på jobb.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Jeg har stor glede av musikk. Gjennom årene har jeg vært så heldig å få spille trombone i flere storband, og det er helt klart noe av det kjekkeste jeg vet. Jeg går også på konserter så ofte jeg har anledning, og så lenge det er gode musikere på scenen kan jeg finne glede i mange forskjellige sjangrer. Jeg er også leder i Brattvåg skolekorps der vi nå er ca. 60 medlemmer. Det er viktig å bidra i lokalsamfunnet for å skape positiv aktivitet der en bor.

Hva gir deg god energi?
Familie, venner, musikk og fjell- og båtturer.

Hva gleder du deg mest til det neste året?
I tillegg til å bli godt kjent med kollegaer, kunder og leverandører, gleder jeg meg til å bidra med min kompetanse på reisen med å kommersialisere et fantastisk produkt.

Har du tatt noen grep privat, som kan bidra til å redusere klimautslipp?
Vi foretrekker å kjøpe kortreist mat der det er mulig. I tillegg til å ha et mer positivt fotavtrykk har råvarene ofte også veldig god kvalitet. Kildesortering har blitt en standard hos de fleste husstander nå, også hos oss. Vi kjører hybrid bil, men ved neste bilbytte planlegger vi å skifte til el-bil.