Møt vår CEO

PUBLISERT

Tror på grønn energi til havbruksnæringen

Jan Erik Våge Klepp er en av gründerne i oppstartsselskapet Inseanergy, og i rollen som CEO, er han i ferd med å bygge opp et kjerneteam som skal utvikle fornybare energiløsninger og håndtere kommende leveranser for havbruksnæringen. Jan Erik forlot en trygg og god jobb for å satse på en grønn fremtid. Han har aldri vært mer sikker på at det var den rette beslutningen å ta.

Hva fikk deg til å slutte i en trygg og god jobb for å satse på Inseanergy?
Det er en sjelden mulighet å få lov å være med på oppstart av et nytt selskap, og å bygge det opp fra ingenting. Jeg trigges av muligheten til å skape en arbeidsplass som alle ansatte skal være stolte av og som skal skape verdier for både selskap og eiere.

Hvorfor har du tro på at dere vil lykkes?
Vi har en god ide som jeg tror er ønsket i markedet og timingen er riktig i det grønne skiftet som vi står i nå. Vi utvikler produkt og system som både har en direkte økonomisk verdi for kundene våre, samtidig som våre løsninger reduserer miljøavtrykket gjennom reduksjon i CO2-utslipp og gjenbruk av komponenter.

Hvordan er det å være gründer?
Det er en interessant tilværelse. Du skal utvikle en ide fra å være nettopp det, til å bli noe som gir kundeverdi, samtidig som du skal sørge for at selskapet etter hvert skal klare å levere produkter og tjenester til markedet. Dette krever kapital, kompetanse, kapasitet og samarbeidspartnere i verdikjeden. Og så skal man sette sammen en organisasjon som skal ha de rette type personer som skal jobbe mot de samme målene. Og til slutt må du ha kunder som ønsker å benytte seg av det selskapet tilbyr, slik at selskapet har livets rett.

Hva er din drivkraft
Jeg får energi og drivkraft av å jobbe sammen med andre personer for å nå felles mål. Det å bli utfordret hver dag på ulike problemstillinger gjør alle arbeidsdager unike og spennende.

Hvilke egenskaper har du fått god bruk for det siste året?
Tålmodighet og evnen til å tenke stort samtidig som man må være realistisk i forhold til fremdrift av aktiviteter når man har begrenset kapasitet i organisasjonen.

Hva gleder du deg mest til det neste året?
Aller mest gleder jeg meg til at vi flytter inn i nyoppussede lokaler sammen med mine kollegaer slik at vi får bygge team og kultur. Og selvsagt at vi får i gang kundeleveranser slik at vi kan realisere våre ambisiøse vekstplaner.

Hva gjør du på når du ikke er på jobb?
Da prøver jeg å koble av sammen med familien og kanskje gjøre praktiske ting som tvinger hjernen til å fokusere på andre oppgaver.

Hva har det siste året lært deg?
At vi mennesker er tilpasningsdyktige. Pandemien har gjort oss mindre mobile, men desto mer digitalt tilgjengelige gjennom Teams og Zoom og andre digitale kommunikasjonsplattformer.

Er du optimistisk med tanke på fremtiden?
Ja, jeg tror at vi mennesker er såpass intelligente at vi klarer å løse de store utfordringene samfunnet står overfor med tanke på klimaspørsmål og forurensning. Men det krever at vi fokuserer tilstrekkelig og at myndighetene legger til rette for innovasjon og nyskapning.