Inseanergy skal utvikle nullutslipps, flytende energisystem til torskeoppdrett i samarbeid med Gadus Group 

PUBLISERT

Intensjonsavtale på plass for å utvikle «grønne» kraftverk til torskeoppdrett. De Sunnmørsbaserte grunderselskapene Gadus Group og Inseanergy skal samarbeide om løsninger som gjør torskeoppdretteren utslippsfri.

Gadus Group (produsent av bærekraftig premium oppdrettstorsk) og Inseanergy (leverandør av grønne energiløsninger) har inngått en intensjonsavtale om utvikling av et innovativt nullutslipps energisystem til bruk i torskeoppdrett.  Samarbeidet er tuftet på et felles overordnet mål om å finne bærekraftige og lønnsomme løsninger for å redusere CO2-utslipp, dieselforbruk og støy, i tillegg til å gjenbruke komponenter som f.eks. plast.  Alt i alt – grønne løsninger som både kan styrke driftsøkonomien, minimere miljøavtrykket og gjøre havbruksanlegg for torsk i stand til å bli grønne kraftverk.

Inseanergy sitt flytende solcellekraftverk er utviklet med en teknologi der man gjenbruker overflødige flyteringer fra oppdrettsanlegg som ellers ville gått til destruksjon eller resirkulering. Flyteringen blir utrustet med solcellepanel festet på fleksible tekniske tekstiler, slik at den blir omgjort til et flytende solcellekraftverk som kan produsere kortreist, utslippsfri energi. Med dette får flyteringene et «nytt liv» og bidrar til å redusere materialforbruket og klimaavtrykket til havbruksnæringen.

Det flytende solcellekraftverket gir en betydelig reduksjon i dieselforbruk, utslipp av CO2 og en betydelig støyreduksjon på fôrflåten. I tillegg vil man se på muligheter for å utvikle et 100% fossilfritt energisystem der man kombinerer solenergi med grønt hydrogen (Clean HybridTM).  Dette systemet vil erstatte dagens dieselgeneratorer med hydrogen brenselceller. Løsningen benyttes sammen med vår flytende solkraftverk for å generere lokalprodusert, utslippsfri energi som dekker energibehovet til oppdrettslokasjonen gjennom hele året.

Gadus Group ønsker å se på muligheten for å ta Inseanergys teknologi i bruk i deres torskeoppdrettsanlegg, og de to Ålesundsbaserte gründer-selskapene ser frem til å starte samarbeidet rett etter årsskiftet.

Ola Kvalheim, CEO Gadus Group
«Vi har fulgt med Inseanergy over en periode og mener at de har potensiale til å ta en sterk posisjon i det grønne skiftet. Vi tror på teamet og løsningen de har utviklet som treffer godt med tanke på behovet havbruksnæringen har for å redusere, og etter hvert eliminere, bruken av fossilt brennstoff». 

Jan Erik Våge Klepp, CEO Inseanergy
«Vi opplever Gadus Group som en aktør med et stort samfunnsengasjement. Både når det gjelder å skape arbeidsplasser langs kysten av Norge, og lokalt i Møre og Romsdal, men også som en aktør som aktivt jobber for å redusere miljøavtrykket sitt. Sammen tar vi nå et grønt lederskap, både med hensyn til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp»

Om Gadus Group:
Gadus Group er et helintegrert sjømatselskap med fokus på bærekraftig produksjon av topp kvalitet oppdrettstorsk – fra rogn til ferdig bearbeidede produkter lokalt på Nord-Vestlandet.

Om Inseanergy AS:
Inseanergy er et cleantech selskap som utvikler og leverer 100% utslippsfrie energisystem som gjør oppdrettsanlegg selvforsynt med grønn energi. Inseanergys løsninger gjenbruker overflødige flyteringer i plast, og bidrar dermed til redusert materialforbruk og redusert klimaavtrykk i havbruksnæringen.

For nærmere opplysninger:

Gadus Group:
CEO Ola Kvalheim
Mob. 468 20 462
Email: ola.kvalheim@gadusgroup.com

Inseanergy:
CEO Jan Erik Våge Klepp
Mob. 986 96 040
Email: jevk@inseanergy.no

Her kan du se emisjonsunderlag i vår kampanje på Folkeinvest. 105 har allerede forhåndstegnet seg: