Vi har signert inkubatoravtale med Kongsberg Innovasjon

PUBLISERT

Kongsberg Innovasjon tilbyr investering i form av finansielle midler og kompetansebidrag til utvalgte inkubatorselskaper med høyt potensial

Investeringskriterier for selskapet:

➔ Tilbyr/utvikler en teknologisk løsning på et industrielt problem

➔ Har et globalt vekstpotensial

➔ Tilbyr/utvikler en bærekraftig løsning

Gjennom deres tette samarbeid med sine eiere, høyteknologisk-industri og andre samarbeidsparter sørger de for at idéer, selskaper og innovasjonsprosjekter akselererer. De er bindeleddet mellom gründere, oppstartsselskaper, SMBer, akademia og industrien. Kongsberg Innovasjon tror at samarbeid skaper en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

 

BLI MED PÅ INSEANERGY SIN REISE