Møt vår CFO

PUBLISERT

Vil bli med på reisen til en grønn havbruksnæring

Per Einar Storhaug er ansatt som CFO i Inseanergy, og er allerede i gang med å bygge opp Inseanergy sammen med CEO Jan Erik Våge Klepp. En reise han vet blir spennende og krevende, men også veldig givende. Han er opptatt av at det skal være lønnsomt å satse på fornybar energi.

Per Einar kommer fra jobben som CFO i Sunnmørsposten (Polaris Media ASA), og er den første ansatte i selskapet etter Jan Erik. De skal nå sammen med flere nye kolleger bygge Inseanergy i takt med en rivende utvikling av fornybare energiløsninger for havbaserte næringer.

Hvorfor ønsket du deg jobben som CFO i Inseanergy?
– Inseanergy er et selskap i en tidlig fase, med et betydelig potensial, både teknologisk og markedsmessig. Akvakultur er en spennende og fremtidsrettet sektor, sier Per Einar Storhaug.

– Personlig er det utviklende å være med på å bygge selskap, struktur og kultur. Det å være en del av et team som består av dyktige kollegaer og strategiske samarbeidspartnere som skal bidra til en grønnere havbruksnæring – det trigger og er veldig motiverende.

Hvordan er det å gå fra et etablert konsern til et nyetablert selskap?
– Det er helt klart forskjell på det å jobbe i et oppstartselskap og et veletablert stort konsern. En må ta på seg litt flere roller når man skal bygge selskapet opp fra grunnen av, men vi er i ferd med å få på plass en fin gjeng som skal gjøre den jobben i lag.

Hvorfor har du tro på at Inseanergy skal lykkes?
– Vi bygger et kjerneteam med komplementær kompetanse og erfaring. Vi har gode muligheter for å ta en toneangivende posisjon i markedet for grønn energi.

– I tillegg samarbeider vi med mange lokale og dyktige aktører i havbruksnæringen som vil samme vei som Inseanergy.

– Med betydelige krav til bærekraft nasjonalt og internasjonalt er timingen for våre løsninger svært gunstig. Inseanergy og våre samarbeidspartnere har potensiale til å levere på FNs bærekraftmål – både på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Denne reisen vet jeg blir spennende, krevende og givende.

Hva skaper trivsel for deg på jobb og i fritiden?
– Et pulserende og åpent miljø, med dyktige og spennende kollegaer og forbindelser.

– Jeg er en typisk uteperson som trives usedvanlig godt både på fjellet og ute på havet. Jeg ser også frem til å kunne reise på langtur igjen, aller helst sammen med familie og venner.

Har du tatt noen «bærekraftgrep» på privaten?
– Vi har utvidet kildesorteringen, og gjenbruker ting som kanskje bare trenger et malingsstrøk for å fremstå som ny. Ved neste bilbytte blir det nok elbil eller hybridbil.

Hva gjør deg optimistisk med tanke på fremtiden?
– Jeg er positiv av natur, og liker at det er puls og fremdrift. Det er godt å se at den oppvoksende generasjonen er miljøbevisst, og har både energi og skaperevne. Dette tror jeg er viktige faktorer for å skape en sunn og bærekraftig utvikling, avslutter Per Einar Storhaug.