SUB 
Solar

SUB Solar høster fornybar solenergi, og er ment som et tillegg til landstrøm eller fossile energikilder som dieselaggregater.

Vi skal levere fullskala flytende solcellekraftverk installert i gjenbrukte merd-ringer eller som modulbaserte skalerbare solcellesystemer. Systemet fungerer i et grid mellom solcellekraftverket, batteri og dieselaggregat.

Løsningen reduserer CO2-utslipp, og reduserer støy fra oppdrettsanlegg gjennom redusert bruk av dieselgeneratorer på fôr-flåter.

SUB Solar er spesielt godt egnet for oppdrettere som allerede har installert hybridanlegg med batteri og redusert dieselgeneratorinstallasjon, da dette enkelt kan kobles til vårt solcellekraftverk for å gjøre hybridløsningen enda mer miljøvennlig.

SUB Solar kan leveres med batterier og styringssystemer, ferdig montert og igangsatt med gjenbruk av merd-ringer inkludert, eller som modulbaserte skalerbare solcellesystemer, batterier og styringssystemer levert i container til destinasjon.

Gevinster for oppdretter

  • Reduserer CO2-utslipp
  • Reduserer støy
  • Lavere kostnader, økt lønnsomhet
  • Aktiviteter klassifisert som bærekraftige

Industrielt partnerskap

Inseanergy ligger i fremste rekke på utvikling og uttesting av flytende solenergi for bruk i havbruksnæringen, og har etablert et industrielt partnerskap med sterke norske aktører, både på kunde- og leverandørsiden.

SUB Solar er snart klar for levering direkte til oppdrettere som et fullverdig hybridsystem med leveranser fra partnere, eller via leverandører av hybridsystem.

Hofseth pilotkunde

Høsten 2020 monterte vi solcelleanlegg på oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua ved Opshaugvik i Stranda kommune. Vinterhalvåret brukes til å finne ut hvordan vær og vind påvirker solcelleanlegget.

Roger Hofseth, leder for Hofseth International – en av landets største på foredling av laks og ørret med oppdrett i Storfjorden, sier de ønsker å bidra til å finne nye og mer miljøvennlige løsninger, parallelt med at de har en ambisjon om å bidra til lokal verdiskaping.

– Lokasjonen vår på Stranda er koblet til landstrøm, og vi kan derfor på en trygg måte stille anlegget vårt til disposisjon for testing. Løsningen, med bruk av solceller på merder, kan ha et stort potensial, spesielt for lokasjoner som ikke er koblet til landstrøm. Vårt mål er å finne reelt miljøvennlige og lønnsomme løsninger, avslutter Roger Hofseth.