Hofseth piloterer bruk av grønn, egenprodusert energi fra flytende solkraftverk

PUBLISERT

PRESSEMELDING

På under to år har Inseanergy utviklet og bygd både en fullskala teknologi-demonstrator og en oppgradert pilotversjon av sitt flytende solkraftverk. Begge gangene i tett samarbeid med Hofseth. Etter et omfattende valideringsprogram i samarbeid med SINTEF og DNV er systemet nå klart for kommersielle leveranser.

Idéen er tuftet på gjenbruk av merdringer fra oppdrettsanlegg. Disse ringene blir omgjort til flytende kraftverk ved å utruste dem med fleksible solcellepaneler.

Ved å installere et slikt anlegg ved et oppdrettsanlegg får man en betydelig reduksjon av dieselforbruk og CO2-utslipp. Gjenbruk av merdringer gir også redusert plastforbruk. Dette, sammen med reduserte vedlikeholdskostnader på dieselgeneratorene, gir store økonomiske og miljømessige besparelser.

I november 2020 ble den første teknologi-demonstratoren koblet opp mot en av Hofseth sine lokaliteter i Storfjorden. Etter å ha høstet viktig erfaring fra fullskala testing i røffe værforhold gjennom det neste året, startet utviklingen av en oppgradert pilot – også denne gang i tett samarbeid med Hofseth.

Et omfattende valideringsprogram har blitt gjennomført der SINTEF og DNV har bidradd med mellom annet modelltesting og risikoanalyser.

Hofseth sitt oppdrettsanlegg ved Overåneset i Storfjorden er valgt som lokalitet for den oppgraderte pilotinstallasjonen. Hofseth har elektrifisert alle sine lokaliteter, men grunnet kapasitetsbegrensninger i strømnettet ved Overåneset i Stranda kommune, vil det tidvis være behov for å kjøre dieselgeneratoren på fôrflåten. Her vil kombinasjonen av elektrisk kraft fra solkraftverket og batteri bidra til at bruken av dieselgeneratoren blir betydelig redusert og tidvis eliminert. Og i perioder med tilgang på landstrøm, vil energi fra solcelleanlegget tilsvarende avlaste nettet.

«Vi har ambisjon om å være ledende på bærekraftig matproduksjon» sier Roger Hofseth, CEO i Hofseth-gruppen. «For oss i Hofseth er gjenbruk og grønn energi mer enn bare festtaler. Samarbeidet med Inseanergy er ett konkret eksempel på dette.»

«Oppdrettsnæringen står foran en ny og enda mer bærekraftig epoke og åpner for å ta i bruk innovative løsninger for å redusere miljøavtrykket sitt» sier Jan Erik Våge Klepp, CEO i Inseanergy. «Det er tydelig for oss at Hofseth ønsker å sitte i førersetet når det gjelder å bringe frem løsninger som sikrer ansvarlig drift i havbruksnæringen. Uten en kundepartner som Hofseth hadde veien til målet om å kunne tilby et kommersielt produkt vært betydelig lenger.»

Økonomisk støtte fra Enovas program «pilotering av ny energi- og klimateknologi» har vært essensielt for å sikre gjennomføring av prosjektet.

 

Hofseth AS er et fullintegrert oppdrettsselskap med hovedkontor i Ålesund. Selskapet driver med oppdrett av laks og ørret og er en del av Hofseth-gruppen som har over 500 ansatte og eksporterer sine produkter til over 23 land.

Inseanergy AS er et selskap som leverer energisystem basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen. Selskapet ble startet opp i mai 2020, og har p.t. 10 ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Jan Erik Våge Klepp

jevk@inseanergy.no

Mob. 986 96 040

www.inseanergy.no

 

CEO Roger Hofseth

rh@hofseth.no

Mob. 951 47 941

www.hofseth.no