Inseanergy henter 30 millioner og rigger seg for å ta banebrytende norsk solkraft ut i verden

Norselab og Umoe går inn på investorsiden og vil ta for seg globalt gigantmarked for desentralisert produksjon av fornybar kraft.    Oslo/Ålesund, 1. februar 2024    Sunnmørsselskapet Inseanergy ble grunnlagt i 2020 og spesialiserer seg innen nøkkelferdige løsninger for flytende solcellesystemer. Nå rigger selskapet seg for å ta en ledende internasjonal posisjon innen desentralisert fornybar […]

Gjesteforelesning i prosjektledelse ved NTNU Ålesund

I forbindelse med Bachelorprogrammet «Shipping Management» ved NTNU Ålesund ble vår prosjektleder, Asgeir Bakken Rognstad, spurt om han kunne holde en gjesteforelesning hvor han tok utgangspunkt i sin erfaring gjennom 10år med prosjektledelse. Han tok utfordringen på strak arm og fikk gode tilbakemeldinger fra studentene.  Asgeir var også fornøyd med responsen og interessen fra studentene, […]

Nå kan oppdrettere få inntil 50% av investeringskostnaden dekket av Enova ved kjøp av Inseanergy Solar Hybrid™

Enova har lansert sine temautlysninger for 2024, og oppdrettsselskap kan nå få dekket inntil 50% av investeringskostnadene fra Enova, ved å installere vårt flytende solkraftverk – Inseanergy Solar Hybrid™ på lokasjoner i Norge. Dette for å støtte oppdrettere som ønsker å ta det neste steget inn i den grønne omstillingen. Søknadsportalen åpner i midten av april 2024, og […]

Prosjekt EnerSea – Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040

EnerSea søker å kartlegge sjømatnæringens behov for, og tilgang til, energi fram mot 2040. Dette kobles opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov. Sjømatnæringen bidro i 2022 med eksportrettet verdiskaping tilsvarende […]

REFUEL – Infrastructure for low and zero-emission solutions in coastal shipping

I REFUEL-prosjektet har forskning, industri og statlige institusjoner gått sammen for å gjøre lavkarbon- og nullutslippsløsninger til et realistisk alternativ for kystflåten. Fyllestasjoner for disse drivstoffene er ennå ikke tilgjengelige. Å konvertere fartøyene fra fossilt brensel til nullutslipps eller lavkarbon drivstoff er derfor ikke mulig uten samtidig å etablere et system for pålitelige og effektive […]