Prosjekt EnerSea – Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040

EnerSea søker å kartlegge sjømatnæringens behov for, og tilgang til, energi fram mot 2040. Dette kobles opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov. Sjømatnæringen bidro i 2022 med eksportrettet verdiskaping tilsvarende […]

REFUEL – Infrastructure for low and zero-emission solutions in coastal shipping

I REFUEL-prosjektet har forskning, industri og statlige institusjoner gått sammen for å gjøre lavkarbon- og nullutslippsløsninger til et realistisk alternativ for kystflåten. Fyllestasjoner for disse drivstoffene er ennå ikke tilgjengelige. Å konvertere fartøyene fra fossilt brensel til nullutslipps eller lavkarbon drivstoff er derfor ikke mulig uten samtidig å etablere et system for pålitelige og effektive […]